Jejak Mihrab & Mimbar

22/02/2010

Pertembungan Tamadun dalam Hikayat Amir Hamzah

Filed under: Himpunan Esei Penulis — Harleny Abd Arif @ 5:01 pm

 

Hikayat Amir Hamzah merupakan sebuah hikayat yang amat digemari. Bagi penulis Sejarah Melayu, hikayat ini merupakan sebuah karya sastera yang maha panjang dan sangat agung. Terjemahannya terdapat dalam pelbagai versi. Terjemahan awal dibuat daripada bahasa Arab dan berlaku dalam suatu masa yang agak tua sehingga Van Ronkel merasa perlu untuk membuktikan bahawa versi asli hikayat ini tertulis dalam bahasa Parsi dan bukannya bahasa Arab. Andaian Van Ronkel sejajar dengan pendapat S.A. Dahlan yang menjelaskan bahawa:

…hikayat ini ada-lah terjemahan dari nashkah asal-nya yang mungkin tertulis dalam bahasa Farsi. Buktinya, ia-lah kerana beberapa banyak daripada perkataan2 yang terdapat dalam nashkah Melayu-nya, baik yang mengenai perkataan2 biasa mahu pun gelaran2 yang diberi kepada orang2 ternama maseh tetap dalam bahasa Farsi yang tidak diterjemahkan oleh penterjemah-nya ka-dalam bahasa Melayu.

Kedua-dua pandangan tersebut diperkuatkan lagi dengan hujah V.I. Braginsky yang turut bersependapat dengan mengatakan bahawa hikayat tersebut, “…tetap memperlihatkan corak Parsi asalnya; tidak hanya menilik isinya, tetapi juga sebagian prakatanya yang ditulis dalam bahasa Parsi.”

Hikayat Amir Hamzah ini memaparkan segala peristiwa dan kejadian yang berlaku pada zaman Jahiliah atau zaman sebelum kedatangan Islam. Dalam mengikuti rangkaian cerita ini, khalayak dipertemukan dengan pertembungan dua tamadun iaitu Arab dan Parsi. Justeru, penulisan ini akan membincangkan pertentangan tamadun dalam teks hikayat susunan S.A. Dahlan. Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut ciri-ciri perbezaan tersebut, maka perlulah dikemukakan definisi tamadun menurut beberapa pandangan.

Abu Bakar Hamzah dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa perkataan tamadun berasal dari perkataan Arab yang telah diterima sebagai bahasa Malaysia. Beliau selanjutnya menjelaskan bahawa tamadun itu lahir seiring sejalan dan serentak dengan perkembangan kehidupan manusia semasa dalam bentuk pemikiran atau kebendaan. Demikian pula pandangan Talib Samat yang menjelaskan bahawa, “Tamadun dalam erti kata yang paling ringkas ialah pencapaian manusia di dalam semua bidang kehidupan, kerohanian, dan kebendaan yang berpusat di kota.” Beliau turut menegaskan bahawa perkataan “umran” diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dalam abad ke-14, menepati dengan maksud perkataan tamadun atau civilization yang dipakai masa kini. Ketepatan perkataan yang digunakan oleh Ibnu Khaldun telah membuktikan keunggulan beliau sebagai pengasas pengajian ilmu tamadun kerana tiada siapa yang berani mempertikaikannya, sama ada di barat atau timur, dahulu atau sekarang.

Dalam teks Hikayat Amir Hamzah, pengarang telah menggabungkan dua tamadun yang bertentangan. Amir Hamzah mendukung watak tokoh pemimpin Islam yang mewakili masyarakat bangsa Arab dipertemukan dengan Raja Anushirwan bergelar Kisra seorang pemerintah kerajaan Parsi.

Masyarakat Arab dalam hikayat tersebut adalah penganut agama Islam. Mereka mempercayai dan meyakini kewujudan Allah sebagai Maha Pencipta. Justeru, dalam satu episod sebelum Amir Hamzah bersama-sama pasukannya berangkat menuju ke negeri Raja Nu’man, ayahandanya Amir Ibrahim telah berkata bahawa, “Allah akan menolong engkau hai anak-ku dalam segala fikiran dan perbuatanmu.” Keyakinan terhadap Allah juga jelas diperlihatkan ketika sahabatnya Umar membuat pengaduan perihal niat jahat Raja Sukama dan Raja Warqa lantas dijawab oleh Amir Hamzah, “Kita berserah kepada Allah. Tiada yang akan jatoh ka-dalam jurang kejahatan kechuali orang yang mengerjakan-nya dan masa akan memperlihatkan kepada-mu segala yang engkau tidak mengetahui-nya.” Kepercayaan pengikut Amir Hamzah berbeza dengan kepercayaan bangsa Parsi yang beragama Majusi dan menyembah Tuhan Api. Demikian peringatan Menteri Bakhtik kepada Raja Kishra lantaran tidak bersetuju Puteri Muhurkadar dikahwinkan dengan Amir Hamzah:

Sa-sunggoh-nya Tuanku, telah menyebabkan murka Tuhan api kapada kita dan telah menchampak-kan kita ka-dalam lembah kehinaan dan kebinasaan. Patek tidak mengetahui betapa berani Tuanku mengorbankan diri ka-arah itu pada hal Tuanku sa-orang Raja yang sangat teliti, bijaksana dan sangat ingin kapada kerelaan Tuhan api yang kita sembah dan memohon segala kebajikan daripada-nya.

Perbezaan juga jelas terlihat dari segi kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah. Dalam hikayat ini, masyarakat Arab digambarkan lebih taat kepada pemimpin mereka. Makhluf yang telah dipelawa dan dilantik oleh Amir Hamzah sebagai salah seorang pahlawan pasukannya telah berikrar untuk menjadi khadam yang taat setia dan berjanji tidak akan meninggalkan pemimpinnya itu. Berlainan pula dengan sikap Bakhtik, menteri Raja Kishra yang digambarkan tidak patuh dan khianat apabila cuba menghasut raja dan menteri untuk membinasakan Amir Hamzah.

Pengkhianatan Bakhtik terhadap Amir Hamzah membayangkan penderhakaannya kepada Raja Kishra. Ini adalah kerana, seharusnya Bakhtik turut menghormati Amir Hamzah yang pada masa tersebut telah diterima baik dan diberi layanan istimewa oleh Raja Kishra dan bukan bertindak sebaliknya. Menteri Buzurjumhur telah mengetahui sikap Bakhtik yang bagaikan “gunting dalam lipatan”. Dia juga menyedari bahawa Bakhtik telah menukarkan fikiran raja dan berusaha untuk menyusahkan. Hal demikian tidaklah menghairankan kerana pengarang hikayat turut menyatakan bahawa Bakhtik, “tidak menghiraukan kejatohan negeri ka-dalam kanchah peperangan yang mungkin menjadikan-nya padang jarak padang tekukor.”

Bakhtik juga digambarkan bersikap emosional dan terburu-buru apabila cuba menghasut Raja Kishra menjatuhkan hukuman terhadap pahlawan Ma’qil dengan berkata, “Bunoh bedebah ini Tuanku! Baru kita aman daripada kejahatan dan kekotoran lihah-nya.” Sikap menurut hawa nafsu dan bertindak melulu Bakhtik berbeza dengan bangsa Arab yang bersikap lebih rasional. Sikap sedemikian telah digambarkan melalui nasihat Amir Ibrahim kepada Amir Hamzah dengan berkata, “Menggunakan fikiran terlebeh baik daripada menggunakan keberanian. Akal itu lebeh tajam daripada ketajaman mata pedang. Gunakan-lah akal dan fikiran dalam segala urusan-mu. Jauhkan diri-mu daripada merempoh dengan buta tuli kerana ini akan huru-hara kesudahan-nya.”

Bangsa Ajam telah melakukan penindasan terhadap bangsa Arab apabila hasil bumi dan harta orang-orang Arab dirampas secara zalim sebagai ufti kepada kerajaan Parsi. Ini berbeza dengan sikap adil dan saksama yang ditonjolkan melalui watak tokoh pemimpin Amir Hamzah. Keadilan tersebut bukan hanya kepada rakyat sebangsa dengannya, malah apa yang dikagumi, dia tetap membela dan menyebelahi bangsa Ajam yang memerangi dan memusuhi bangsanya sendiri. Sebagai bukti, Amir Hamzah telah memberi perintah kepada Asfiran untuk memulangkan semula harta bangsa Ajam yang dirampas walaupun harta tersebut sebenarnya milik bangsa Arab yang telah dirampas.

Walaupun bangsa Arab ditindas oleh bangsa Ajam, namun pada hakikatnya bangsa Arab jauh lebih hebat daripada bangsa Ajam. Ianya jelas terbukti melalui kata-kata Amir Hamzah kepada Umar:

Hairan aku memikirkan bangsa Arab ini! Betapa mereka tundok dan menghinakan diri kapada bangsa Ajam, pada hal mereka mempunyai pendirian yang tetap, mempunyai hati yang lebeh berani, mempunyai pedang yang lebeh tajam dan mempunyai kesanggupan menempoh medan peperangan lebeh daripada bangsa Ajam yang telah tenggelam dalam laut keni’matan, kerehatan dan kesenangan?”

Dalam hikayat ini juga, bangsa Ajam turut dicerminkan sebagai bangsa yang mementingkan kemewahan dan kebendaan. Mereka sanggup mengeluarkan harta yang banyak semata-mata untuk memastikan keinginan dan hajat mereka tercapai. Berbeza pula dengan bangsa Arab yang tidak memandang kebendaan sebaliknya mencari kemuliaan dalam kehidupan sepertimana yang ditegaskan oleh Amir Hamzah iaitu, “Orang2 Arab bukan-lah menchari harta, tetapi menchari kemuliaan, ketuanan dan ketinggian.”

Agama Islam telah membawa satu perubahan yang besar baik dari segi kepercayaan, pemikiran dan cara hidup penganutnya ke arah lebih sempurna. Walaupun terdapat pertentangan dari segi nilai hidup, tetapi bangsa Ajam masih boleh menerima tamadun yang dibawa oleh seterunya bangsa  Arab. Tidak mustahil bangsa Ajam dapat menerima pembaharuan corak kehidupan masyarakat Arab, kerana mereka sendiri sanggup menyalahi adat resam yang berakar umbi sekian lama.

Oleh hal demikian, pertembungan tamadun dalam hikayat ini yang pada awalnya dirasakan agak janggal kerana wujudnya ciri-ciri perbezaan antara kedua-dua bangsa, akhirnya dapat diterima serta menimbulkan keserasian. Ianya sejajar dengan kenyataan V.I. Braginsky yang menurutnya, “Hikayat Amir Hamzah telah menolong menyelesaikan hubungan antara tradisi sebelum dan sesudah Islam yang tegang sehingga menjadi serasi.” Walaupun hikayat ini telah ditokok tambah dengan pelbagai kisah peperangan akibat percanggahan fahaman dan cara hidup, namun tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan semangat keislaman dan menarik keghairahan para pembaca di kalangan orang-orang Melayu yang menganut agama Islam.

 

Advertisements

2 Komen »

  1. salam.where can i get this book terjemahan s a dahlan.tq.

    Komen oleh sharifah — 13/05/2011 @ 8:46 am | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: